LIQUI MOLY: Zor Zamanlarda Harika Haberler

February 11, 2022

LIQUI MOLY 2021 yılı sadece 733 milyonluk rekor ciroyla kapatmakla kalmıyor. Vergi öncesi kar da yukarı doğru bir sıçrama yaptı: 38 milyon Euro'ya çıktı; yüzde 40'lık bir artı. Genel Müdür Ernst Prost, son bilançosunu sunarken "Bu, zorlu bir yıl için harika bir sonuç, ancak pandemiden önceki seviyemizden oldukça uzak," diyor.

 

 Kardaki sıçrama, 2020'nin döngüsel olmayan yatırım stratejisinin bir sonucu. O zamanlar, salgınların ortasında birçok şirket giderlerini ciddi ölçüde kıstığında, LIQUI MOLY tam tersini yapmaya karar verdi. Özellikle pazarlama alanındaki yatırımlar büyük oranda artırıldı. Bu, kara yansıdı ama tüm dünyada marka bilinirliği konusunda güçlü bir itici güç yarattı. Aynı zamanda birçok rakibin geri durması sayesinde bu etki daha da güçlendi. Bu da talepte güçlü bir yükşeliş getirdi. 2021'de LIQUI MOLY'nin cirosu yüzde 20 artarak 733 milyon Euro'ya çıktı, 105 000 tonla, hiç olmadığı kadar çok yağlama maddesi üretildi ve çalışan sayısı 1008'le rekor seviyeye ulaştı. Ernst Prost, "Pek çok kişinin kısa çalışmaya geçtiği dönemde biz sayımızı büyük ölçüde artırdık ve istihdam yarattık," diyor.

Ciro artışı, ihracat işleri (+%30) önceki yıllarda olduğu gibi doygun yurtiçi pazar Almanya'ya (+%13) kıyasla daha fazla büyüdü. Bu konuda en önemli ihracat pazarı olan ABD'nin yüzde 50'lik güçlü artısı da yardımcı oldu. LIQUI MOLY'nin kendi yan kuruluşlarının bulunduğu diğer ülkelerde örneğin Portekiz ve İspanya'da (yüzde 46), İtalya'da (yüzde 101) ya da Avustralya'da (yüzde 47) da büyüme oranı olağanüstüydü. LIQUI MOLY, cirosunun yaklaşık üçte ikisini ihracattan elde ediyor. Almanya'da özellikle yeni yapılandırılmış yakıt istasyonu ticareti ve otomobil aksesuarları yetkili satıcıları ticareti artış kaydetti. "Elbette Almanya'da bizim için büyümek giderek daha zor hale geliyor, çünkü burada zaten çok iyi bir pazar payına ulaştık. Ama yurtiçinde de sürekli olarak büyüyoruz, bu da birçok şeyi doğru yaptığımızı gösteriyor", diyerek Ernst Prost kendinden emin.

Genel müdür, hammadde ya da ambalaj gibi malzemelerin yarattığı külfetin arttığını söylüyor: Ernst Prost, "Hammadde ve ön mamül fiyatları böylesine uçmasaydı, karımız daha da yüksek olacaktı," açıklamasını yapıyor. "Bu noktada tedarikçiler kısmen haftalık periyodlarla fiyatlarda ayarlama yaptı. Bunu müşterilerimizle aynı hızda yansıtamıyoruz." LIQUI MOLY gelecek yatırımlar, özellikle de üretim kapasitesinin artırılması ve yaklaşık 4000 ürünü kapsayan karmaşık lojistiğin geliştirilmesi için bu kara ihtiyacı var. Bu yatırımların ötesinde de büyümenin finanse edilmesi gerekiyor, örneğin daha büyük mal stokları (artı 43) ve daha yüksek talep (artı 18) için. Ernst Prost: "Bu büyümenin bedeli. Büyümenin maliyetini karşılayabilmek gerekiyor."

Genel müdür, bu büyümeyi yönetim kurulu kaynaklarından destekleyebilmekten gurur duyuyor: "Kredi yok, sübvansiyon yok, devlet yardımları yok. Elde ettiğimiz karı her zaman elde tuttuk ve yaklaşık %80'lik özkaynak oranımızı göz bebeğimiz gibi koruduk. Dolu savaş kasası olmadan krizi bu kadar kolay atlatamazdık. Tabii ki karımızdan gayet normal bir şekilde vergi ödüyoruz."

Ernst Prost (65) 2021 bilançosunu sunarak 22.02.2022 tarihinde veda edip emekli oluyor. Şirketi onlarca yıl boyunca şekillendiren ve bugünkü haline getiren insan, LIQUI MOLY'den bu şekilde ayrılıyor. Ernst Prost, 1990 yılında pazarlama ve satış müdürü olarak LIQUI MOLY'ye katıldı. Sonraki yıllarda şirketi kademeli olarak önceki sahiplerinden satın aldı. Onun liderliğinde LIQUI MOLY "küresel oyuncu" haline geldi: Uluslararasılaşma ilerletildi, motosiklet, tekneler ve endüstri gibi alanlara yönelik çeşitlendirme geliştirildi. Sadece 2008 yılındaki son dünya ekonomi krizinden bu yana ciro 232 milyon €'nun üç katına çıktı ve o zamanlar 438 olan çalışan sayısı iki kattan fazla arttı. 2017 yılının sonunda şirket hisselerini Würth Grubuna sattı, ancak genel müdür olarak sorumluluğunu sürdürdü. Artık bunun sonuna geldik.

Ernst Prost: "'LIQUI MOLY'min emin ellerde olduğunu biliyorum; artık şirket yönetiminin sorumluluğunu tek baına taşıyan Günter Hiermaier'in değil, aynı zamanda 1000'den fazla iş arkadaşımın da ellerinde. Harika yıllar ve başarıya ulaşmak aamcıyla onlarca yıl boyunca verdiğimiz ortak mücadele için hepsine teşekkür ediyorum."